• 0534 771 26 26
  • taxsi026@hotmail.com

OTO-TERİMLERİ-KISALTMALARI

A: (Amperes) AmperABS: (Antilock Brake System) Kilitlenmeyen fren sistemi
AC: (Alternating Current) Alternatif akımA/C: (Air Conditioning) Klima
ACC: (Air Conditioning Clutch) Klima kavraması
ACC: (Automatic Climate Control) Otomatik iklimlendirme kotrolü
ACC: (Adaptive Cruise Control) Uyarlanabilir seyir kontrolü
ACCS: (Air Conditioning Cyclic Switch) Klima çevrimsel anahtarı
ACD: (Air Conditioning Demand) Klima ihtiyacı
ACL: (Air cleaner) Hava filtresi
ACR4: (Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging) Klima soğutucusu, iyileştirme, dönüşüm, şarj
ACON: (Air Conditioning On) Klima açık
ACP: (Air Conditioning Pressure) Klima kavraması
ACT: (Air Charge Temperature – replaced with IAT) Hava dolgu sıcaklığı
A/D: (Analog to Digital) Analogdan dijitale
ADU: (Analog – Digital Unit) Analog – dijital ünite
AFC: (Air Flow Control) Hava akış (debi) kontrolü
AFR: (Air Fuel Ratio) Hava/yakıt oranı
AFV: (Alternative Fueled Vehicle) Alternatif yakıtlı taşıt
AIR: (Secondary air injection – formerly Thermactor air) İkinci hava enjeksiyonu
AIRB: (Secondary Air Injection Bypass) İkinci hava enjeksiyon baypası
AIRD: (Secondary Air Injection Diverter) İkinci hava enjeksiyon saptırıcı
AIS: (Automatic Idle Speed) Otomatik rölanti hızı
ALC: (Automatic Level Control) Otomatik seviye kontrolü
ALDL: (Assembly Line Data Link – replaced with DLC) Montaj hattı veri bağlantısı
ALT: (Alternator – replaced with GEN) Alternatör
AMB: (Ambient) Ortam
AOD: (Automatic Overdrive) Otomatik aşırı hız
AODE: (Automatic Overdrive Electronic (transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik (transmisyon)
AODE-W: (Automatic Overdrive Electronic Wide (ratio transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik geniş (oran transmisyonu)
AP: (Accelerator Pedal) Gaz pedalı
API: (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü
APT: (Adjustable Part Throttle) Ayarlanabilir kısmi gaz
ARC: (Automatic Ride Control) Otomatik sürüş kontrolü
ARS: (Automatic Restraint System Otomatik sınırlama sistemi
ASARC: (Air Suspension Automatic Ride Control) Hava süspansiyonu otomatik sürüş kontrolü
ASC: (Active Stability Control) Aktif kararlılık kontrolü
ASC+T: (Automatic Stability Control Plus Traction) Otomatik kararlılık ve çekiş kontrolü
ASD: (Automatic Shutdown) Otomatik kapama
ASR: (Acceleration Slip Regulation) İvme kayması kontrolü
A/T: (Automatic Transmission/Transaxle) Otomatik transmisyon
ATX: (Automatic Transaxle) Otomatik transaksıl
ATC: (Automatic Temperature Control) Otomatik sıcaklık kontrolü
ATDC: (After Top Dead Center) Üst ölü noktadan sonra
ATM: (Actuator Test Mode) Uyartıcı deney modu
AWD: (All Wheel Drive) Tüm tekerleklerden tahrikli
AWG: (American Wire Gage) Amerikan tel ölçeği
AXOD: (Automatic Overdrive Transaxle) Otomatik aşırı hız transaksılı
AXOD-E: (Automatic Overdrive Transaxle: (Electronically Controlled) Otomatik aşırı hız transaksılı: (elektronik kontrollü)
AYC: (Active Yaw Control) Aktif sapma kontrolü

B+: (Battery voltage) Akü voltajı

BARO: (Barometric (pressure)) barometrik basınç

BCM: (Body Control Module) Gövde kontrol modülü

BHP: (Brake Horsepower) Fren beygir gücü

BLM: (Block Learn Multiplier -replaced with LT FUEL TRIM)) Blok öğrenme çarpanı

B-LVL: (Bilevel) Aynı seviyede

BMAP: (Barometric and Manifold Absolute Pressure) Barometrik ve manifold mutlak basıncı

BOO: (Brake On/Off) Fren açık/kapalı

BP: (Back Pressure) geri basınç

BPA: (Bypass Air) Kısadevre havası

BPW: (Base Pulse Width) ana sinyal genişliği

BTDC: (Before Top Dead Center) Üst ölü noktadan önce

BTSI: (Brake Transmission Shift Interlock) Fren vites değiştirme ortak kilidi

Btu: (British thermal units) İngiliz ısı birimi

CAC: (Charge Air Cooler) Dolgu hava soğutucusu

Calif: (California) Kalifornya

CAN: (Controller Area Network) Kontrolör alan ağı

CANP: (Canister Purge) Kap temizleme

CB: (Carburator) Karbüratör

CC: (Cruise Control) Seyir kontrolü

CC: (Cubic Centimeter) Santimetreküp

CCD: (Chrysler Collision Detection) Chrysler çarpışma belirlemesi

CCD: (Computer Controlled Dwell) Bilgisayar kontrollü dwell

CCDIC: (Climate Control Driver Information Center) İklim kontrol sürücü bilgi merkezi

CCM: (Central Control Module) Merkezi kontrol modülü

CCOT: (Cycling Clutch Orifice Tube) Cevrim yapan kavrama orifis borusu

CCP: (Climate Control Panel) İklim kontrol paneli

CCRM: (Constant Control Relay Module) Sabit kontrol röle modülü

CCS: (Coast Clutch Solenoid) Kavrama boşlama solenoidi

CDR: (Chrysler Diagnostic Readout) Chrysler Arıza belirleme kılavuzu

CDRV: (Crankcase Depression Regulator Valve) Karter basınç düşürme düzenleme valfi

CE: (Commutator End) Komütatör ucu

CEL: (Check Engine Lamp: replaced with MIL) Motor lamba kontrolü

CEAB: (Cold Engine Air Bleed) Soğuk motor hava sızdırması

CFI: (Central Fuel Injection: replaced with TBI) Merkezi yakıt enjeksiyonu

CFI: (Cross Fire Injection) Çapraz ateşleme enjeksiyonu

CI: (Cubic Inch) İnçküp

CID: (Cubic Inch Displacement) inçküp yerdeğiştirme

CID: (Cylinder Identification) Silindir tanımlama

CKP: (Crankshaft Position) Krank mili konumu

CKT: (Circuit) Devre

CL: (Closed Loop) kapalı devre

CLC: (Converter Lockup Clutch – replaced with TCC) Konvertör kilitleme kavraması

CLCC: (Closed Loop Carburetor Control) Kapalı devre karbüratör kontrolü

CLNT: (Coolant) Soğutucu

CMFI: (Central Multi – port Fuel Injection) Merkezi çok portlu yakıt enjeksiyonu

CMP: (Camshaft Position) Kam mili konumu

CO: (Carbon Monoxide) Karbonmonoksit

CO2: (Carbon Dioxide) Karbonmdioksit

COP: (Coil On Plug) Fiş üstü bobin

CPA: (Connector Position Assurance) Bağlantı elemanı konum güvenliği

CPI: (Central Port Fuel Injection) Merkezi port yakıt enjeksiyonu

CPP: (Clutch Pedal Position) Kavrama pedalı konumu

CPS: (Central Power Supply) Merkezi güç sağlama

CPU: (Central Processing Unit) Merkezi işlemci ünitesi

CRT: (Cathode Ray Tube) katot ışınlı tüp

CS: (Charging System) Şarj sistemi

CTP: (Closed Throttle Position (switch)) Kapalı gaz konumu anahtarı

CTS: (Coolant Temperature Sensor) Soğutucu sıcaklık sensörü

CV: (Constant Velocity) Soğutucu hızı

CVT: (Continuously Variable Transmission) Sürekli değişken transmisyon

D: (Diesel) Dizel

DAB: (Delayed Accessory Bus) Geciktirilmiş aksesuar büsü

dB: (Decibels) Desibel

dBA: (decibels on A – weighted scale) A ağırlıklı skalada desibel

DC: (Direct Current) Doğru akım

DE: (Drive End) Tahrik sonu

DEC: (Digital Electronic Controller) Dijital Elektronik Kontrolörü

DERM: (Diagnostic Energy Reserve Module) Arızacılık enerji rezerv modülü

DFI: (Direct Fuel Injection) Direkt yakıt enjeksiyonu

DI: (Distributor Ignition) Distribütörlü ateşleme

DIA: (Diameter) Çap

DIC: (Driver Information Center) Sürücü danışma merkezi

DIS: (Direct (distributorless) Ignition System -replaced with EI) Direkt distribütörsüz ateşleme

DIST: (Distributor) Distribütör

DLC: (Data Link Connector) Veri hattı bağlantısı

DOE: (The Department of Energy) Enerji Bölümü

DOHC: (Double Overhead Camshaft) Üstten çift kam mili

DOL: (Data Output Line) Veri çıkış hattı

DPFE: (Differential Pressure Feedback EGR) Diferansiyel basınç geri besleme EGR

DPI: (Dual Plug Inhibit) Çift fişli önleyici

DRB: (Diagnostic Readout Box) Teşhis okuma kutusu

DRL: (Daytime Running Lamps) Gün ışığında çalışan lamba

DSS: (Downshift Solenoid) Aşağı kaydırma solenoidi

DTC: (Diagnostic Trouble Code) Teşhis güçlük kodu

DTM: (Diagnostic Test Mode) Teşhis deney modu

DVOM: (Digital Volt – Ohmmeter) Dijital volt-ohm metre

E4OD: (Electronic 4 – Speed Overdrive) Elektronik 4 hızlı aşırı hız

EAC: (Electronic Air Control – replaced with AIR) Elektronik hava kontrolü

EAIR: (Electronic Secondary Air Injection) Elektronik ikinci hava enjeksiyonu

EBCM: (Electronic Brake Control Module) Elektronik fren kontrol modülü

EBTCM: (Electronic Brake and Traction Control Module) Elektronik fren ve çekiş kontrol modülü

EBP: (Exhaust Back Pressure) Egzoz geri basıncı

E&C: (Entertainment and Comfort) Eğlence ve konfor

ECA: (Electronic Control Assembly – replaced with PCM) Elektronik kontrol grubu

ECAT: (Electronically Controlled Automatic Transmission) Elektronik kontrollü otomatik transmisyon

ECC: (Electronic Climate Control) Elektronik iklimlendirme kontrolü

ECE: (Economic Comission for Europe) Avrupa Ekonomik Komisyonu

ECE: (Electrical and Computer Engineering) Elektrik ve bilgisayar mühendisliği

ECI: (Extended Compressor at Idle) Rölantide uzatılmış kompresör

ECM: (Electronic Control Module) Elektronik kontrol modülü

ECM: (Engine Control Module) Motor kontrol modülü

ECS: (Emission Control System) Emisyon kontrol sistemi

ECT: (Engine Coolant Temperature (Switch, Sensor) Motor soğutucu sıcaklığı

ECU: (Electronic Control Unit) Elektronik kontrol ünitesi

EDIS: (Electronic Direct Ignition System – replaced with EI) Elektronik direkt enjeksiyon sistemi

EEC: (Electronic Engine Control) Elektronik motor kontrolü

EEPROM: (Electronically Erasable Programmable Read Only Memeory) Elektronik olarak silinebilir programlanabiilir ROM

EEVIR: (Evaporator Equalized Values In Receiver

EFE: (Early Fuel Evaporation) Erken yakıt buharlaşması

EFI: (Electronic Fuel Injection) Elektronik yakıt enjeksiyonu

EGO: (Exhaust Gas Oxygen – replaced with O2S) Egzoz gazı oksijeni

EGOG: (EGO Ground) EGO topraklama

EGR: (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazı devridaimi

EGRC: (Exhaust Gas Recirculation Control) Egzoz gazı devridaim kontrolü

EGRT: (Exhaust Gas Recirculation Temperature (switch)) Egzoz gazı devridaim sıcaklık anahtarı

EGR TVV: (Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve) Egzoz gazı devridaim ısıl vakum valfi

EGRV: (Exhaust Gas Recirculation Vent) Egzoz gazı devridaim havalandırma

EGTS: (Exhaust Gas Temperature Switch – replaced with EGRT) Egzoz gazı sıcaklık anahtarı

EI: (Electronic Ignition – includes Distributorless Ignition System, formerly DIS) Elektronik ateşleme: distribütörsüz dahil

ELC: (Electronic Level Control) Elektronik seviye kontrolü

ELR: (Emergency Locking Retractor) Güvenlik kilit geri çekicisi

EMB: (Electromagnetic Brakes) Elektromanyetik frenler

EMF: (Electromotive Force (voltage)) Elektromotiv kuvvet

EMI: (Electromagnetic Interference) Elektromanyetik karışma

EMR: (Electronic Module Retard) Elektronik modül gecikimi

EOT: (Engine Oil Temperature) Motor yağ sıcaklığı

EPA: (Environmental Protection Agency) Çevre koruma örgütü

EPC: (Electronic Pressure Control) Elektronik basınç kontrolü

EPR: (Exhaust Pressure Regulator) Egzoz baısnç regülatörü

EPT: (EGR Pressure Transducer (replaced with PFE)

EPROM: (Erasable Programmable Read Only Memory) Silinebilir programlanabilir ROM

ESC: (Electronic Spark Control) Elektronik kıvılcım kontrolü

ESD: (Electrostatic Discharge) Elektrostatik deşarj

EST: (Electronic Spark Timing) Elektronik kıvılcım zamanlaması

ETBE: (Ethyl Tertiary Butyl Ether ) Etil tertiari bütil eter

ETC: (Electronic Temperature Control) Elektronik sıcaklık kontrolü

ETCC: (Electronic Touch Climate Control) Elektronik dokunmatik klima kontrol

ETR: (Electronically Tuned Receiver) Elektronik ayarlı alıcı

EVAP: (Evaporative Emission) Evaporatif emisyon

EVAP Canister Purge: (Evaporative Emmision Canister Purge

EVIC: (Electronic Vehicle Information Center) Elektronik taşıt danışma merkezi

EVO: (Electronic Vehicle Orifice) Elektronik taşıt orifisi

EVP: (EGR Valve Position) EGR valf konumu

EVR: (EGR Vacuum Regulator) EGR vakum regülatörü

EXH: (Exhaust) Egzoz

FC: (Fan Control) Vantilatör kontrolü

FBC: (Feedback Carburetor) Geribesleme karbüratörü

FDBK: (Feedback) Geribesleme

FDC: (Fuel Data Center) Yakıt veri merkezi

FED: (Federal (except California)) Federal, Kaliforniya hariç

FF: (Flexible Fuel) Esnek yakıt

FI: (Fuel Injection) Yakıt enjeksiyonu

FIPL: (Fuel Injection Pump Lever) Yakıt enjeksiyon pompası kolu

FMEM: (Failure Mode Effects Management) Başarısız modu etki yönetimi

FMVSS: (Federal Motor Vehicle Safety Standards) Federal motorlu taşıt güvenlik standardları

FP: (Fuel Pump) Yakıt pompası

FPM: (Fuel Pump Monitor) Yakıt pompası monitörü

FPRC: (Fuel Pressure Regulator Circuit) Yakıt basıncı regülatör devresi

FRC: (Forced) Zorlanmış

FT: (Fuel Trim) Yakıt kesme

FTP: (Federal Test Method) Federal test metodu

FTP: (Federal Test Procedure) Federal test yöntemi

FWD: (Front Wheel Drive) Önden çekişli

GA: (Gage) Gösterge

GCW: (Gross Combination Weight) Yalın birleşik ağırlık

GDI: (Gasoline Direct Injection) Direkt benzin enjeksiyonlu

GEN: (Generator) Jeneratör

GHGs: (Greenhouse gases) Sera gazları

GND: (Ground) Zemin, toprak

GVWR: (Gross Vehicle Weight Rating) Yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi

H: (Hydrogen) Hidrojen

H2O: (Water) Su

HC: (Hydrocarbons) Hidrocarbonlar

H/CMPR: (High Compression) Yüksek sıkıştırma

HCV: (Heavy Commercial Vehicle) Ağır ticari taşıt

HD: (Heavy Duty) Ağır hizmet

HDC: (Heavy Duty Cooling) Ağır hizmet soğutma

HDI: (High Pressure Diesel Injection) Yüksek basınçlı diesel yakıtı enjeksiyonu

HEGO: (Heated EGO -replaced with HO2S) Isıtılmış EGO

HFC: (High Fan Control) Yüksek vantilatör kontrolü

HFP: (High Fuel Pump) Yüksek yakıt pompası

Hg: (Mercury) Cıva

Hi Alt: (High Altitude) Yüksek irtifa

HLC: (Hydraulic Lash Compensator) Hidrolik dalga dengeleyici

HLOS: (Hardware Limited Operating Strategy) Donanım sınırlı çalıştırma stratejisi

HO: (High Output) Yüksek çıkış

HO2S: (Heated Oxygen Sensor) Isıtılan oksijen sensörü

hp: (Horsepower) Beygir gücü

HPL: (High Pressure Liquid) Yüksek basınçlı sıvı

HPS: (High Performance System) Yüksek performans sistemi

HPV: (High Pressure Vapour) Yüksek basınçlı buhar

HSC: (High Swirl Combustion) Yüksek türbülanslı yanma

HUD: (Heads Up Display) Baş yukarı göstergesi

HVAC: (Heater-Vent-Air Conditioning) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme

HVACM: (Heater-Vent-Air Conditioning Module) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme modülü

HVM: (Heater Vent Mondule) Isıtıcı havalandırma modülü

Hz: (Hertz) Hertz

IAC: (Idle Air Control) Rölanti hava kontrolü

IAT: (Intake Air Temperature) Emme havası sıcaklığı

iATN: (International Automotive Technicians Network) Uluslararası otomotiv teknisyenleri ağı

IC: (Ignition Control) Ateşleme kontrolü

IC: (Integrated Circuit) Entegre devre

ICM: (Ignition Control Module) Ateşleme kontrol modülü

ICP: (Injection Control Pressure) Enjeksiyon kontrol basıncı

ID: (Identification) Tanımlama

ID: (Inside Diameter) İç çap

IDI: (Integrated Direct Ignition) Entegre direkt ateşleme

IDM: (Injector Driver Module) Enjektör çalıştırma modülü

IFS: (Inertia Fuel Shutoff) Atalet yakıt kesici

IGN: (Ignition) Ateşleme

ILC: (Idle Load Compensator) Rölanti yükü dengeleyici

IMRC: (Intake Manifold Runner Control) Emme manifoldu akış kontrolü

INJ: (Injector) Enjektör

INP: (Input) Giriş

INT: (Intake valve) Emme supabı

INT: (Integrator -replaced with ST FUEL TRIM) Entegratör

I/P: (Instrument Panel) Gösterge panosu

IPC: (Instrument Panel Cluster) Gösterge panosu grubu

IPR: (Injector Pressure Regulator) Enjektör basınç regülatörü

ISC: (Idle Speed Control) Rölanti hız kontrolü

ISO: (International Standards Organization) Uluslararası standardlar organizasyonu

ISS: (Input Shaft Speed) Giriş mili hızı

ITS: (Idle Tracking Switch) Rölanti izleme anahtarı

IVS: (Idle Validation Switch) Rölanti geçerlilik anahtarı

IVSC: (Integrated Vehicle Speed Control) Entegre taşıt hızı kontrolü

KAM: (Keep Alive Memory) Canlı hafıza

KAPWR: (Keep Alive power) Canlı güç

kHz: (Kilohertz) Kilohertz

KOEO: (Key On Engine Off) Düğme açık motor kapalı

KOER: (Key On Engine Running) Düğme açık morot çalışıyor

kPa: (Kilopascals) Kilopaskal

KS: (Knock Sensor) Vuruntu sensörü

L4: (Four Cylinder Inline Engine) Sıra dört silindirli motor

LV8: (Load Variable) Yük değişken

LCD: (Liquid Crystal Display) Sıvı kristal gösterge

LCV: (Light Commercial Vehicle) Hafif ticari taşıt

LDT: (Light Duty Trucks) Hafif hizmet kamyonu, kamyonet

LDV: (Light Duty Vehicle) Hafif hizmet taşıtı

LED: (Light Emitting Diode) Işık soğurmalı diyot

LEV: (Low Emission Vehicle) Düşük emisyonlu taşıt

LFC: (Low Fan Control) Düşük vantilatör kontrolü

LFP: (Low Fuel pump) Düşük yakıt pompası

LT: (Long Term (Fuel Trim)) Uzun dönem yakıt kesme

LTPWS: (Low Tire Pressure Warning System) Düşük basınç uyarı sistemi

MAF: (Mass Air Flow) Kütle hava akışı, debi

MAP: (Manifold Absolute Pressure) Manifold mutlak basıncı

MAT: (Manifold Air Temperature -replaced with IAT) Manifold hava sıcaklığı

MC: (Measuring Core) Ölçme özü

MC: (Mixture Control) Karışım kontrolü

MCU: (Microprocessor Control unit -replaced with PCM) Mikroişlemcili kontrol ünitesi

MD: (Modulated Displacement) Değiştrilmiş strok hacmi

MDP: (Manifold Differential Pressure) Manifold diferansiyel basıncı

MECS: (Mazda Electronic Control System) Mazda Elektronik kontrol Sistemi

MEMCAL: (Memory Calibration) Hafıza ayarı

MFI: (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu

MIC: (Mechanical Instrument Cluster) Mekanik gösterge grubu

MIL: (Malfunction Indicator Lamp) arıza gösterge laması

MLP: (Manual Lever Position) El levyesi konumu

MPFI: (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu

ms: (Millisecond) Milisaniye

MSFF: (Miles Since First Fail) İlk arızadan bu yana gidilen mil

MSLF: (Miles Since Last Fail) Son arızadan bu yana gidilen mil

MST: (Manifold Surface Temperature) Manifold yüzey sıcaklığı

MTBE: (Methyl Tertiary Butyl Ether ) metil tertiari bütil eter

MTV: (Manifold Tuning Valve) Manifold ayarlama valfi

MV: (Megavolt) Megavolt

mV: (Millivolt) Milivolt

MVLPS: (Manual Valve Lever Position Sensor) El levyesi konum sensörü

NAAO: (North American Automotive Operations) Kuzey America otomotive işlemleri

NC: (Normally Closed) Normalde kapalı

NEG: (Negative) Negatif, eksi

NLGI: (National Lubricating Grease Institute) Milli yağlama gresi Enstitüsü

N-m: (Newton Meters) Newton Metre

NO: (Normally Open) Normalde açık

NOx: (Nitrogen Oxides) Azot oksitleri

O2: (Oxygen) Oksijen

O2S: (Oxygen Sensor) Oksijen sensörü

OBD: (On Board Diagnostics)

OBD II: (On Board Diagnostics, Generation 2)

OC: (Oxidation Catalytic Converter) Oksidasyon katalitik konvertörü

OD: (Outside Diameter) Dış çap

OD: (Overdrive) Aşırı hız veya hız aşımı

OE: (Original Equipment) Orijinal ekipman

OEM: (Original Equipment Manufacturer) Orijinal ekipman imalatçısı

OHC: (Overhead Camshaft) Üstten kam mili

OL: (Open Loop) açık devra

ORC: (Oxidation Reduction Converter) Oksidasyon azaltma konvertörü

OTIS: (Overhead Travel Information System) Baş yukarısı seyahat bilgi sistemi

PAG: (Polyalkylene Glycol) Polialkilen Glikol

PAIR: (Pulsed Secondary Air Injection) Darbeli ikinci hava enjeksiyonu

PASS: (Personalized Automotive Security System) Kişiselleştirilmiş otomotiv güvenlik sistemi

PCM: (Powertrain Control Module) Güç aktarma organları kontrol modülü

PCS: (Pressure Control Solenoid) Basınç kontrol solenoidi

PCV: (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırma

PFE: (Pressure Feedback EGR) Basınç geribesleme EGR

PFI: (Port Fuel Injection) Port yakıt enjeksiyonu

PID: (Parameter Identification) Parametre tanımlama

PIP: (Profile Ignition Pickup -replaced with CKP) Profil ateşleme alıcısı

PKE: (Passive Keyless Entry) Pasif anahtarsız giriş

PM: (Permanent Magnet) Sabit mıknatıs

PMD: (Pump Mounted Driver) Pompa montajlı sürücü

P/N: (Part Number) Parça numarası

PNP: (Park/Neutral Position) Park/nötr durumu

POM: (Polycyclic Organic Matter) Polisayklik organik madde

POS: (Positive) Pozitif

POT: (Potentiometer) Potansiyometre

PROM: (Programmable Read Only Memory) Programlanabilir ROM

PS: (Power Steering) Güç direksiyonu

PSOM: (Programmable Speedometer/Odometer Module) Programlanabilir hız metresi modulü

PSP: (Power Steering Pressure) Güç direksiyonu basıncı

PTC: (Pending Trouble Code) Belirsiz arıza kodu

PTO: (Power take off shaft)) Güç çıkışı, kuyruk mili

PTU: (Part Throttle Unlock) Kısmi gaz açma

PWM: (Pulse Width Modulation) Darbe genişliği modülasyonu

RABS: (Rear Antilock Brake System) Arka ABS

RAM: (Random Access Memory)

RAP: (Retained Access Power)

REDOX: (Reduction Oxidation Catalytic Converter)

REF: (Reference) Referans

RF: (Radio Frequency) Radyo Frekansı

RFI: (Radio Frequency Interference) Radyo Frekans paraziti

RFG: (ReFormulated Gasoline) Yeniden formüle edilmiş benzin

RKE: (Remote Keyless Entry) Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş

RM: (Relay Module) Röle modülü

ROM: (Read Only Memory)

RPM: (Revolutions Per Minute) dakikadaki devir sayısı

RPO: (Regular Production Option) Noral üretim seçeneği

RTD: (Real Time Dampening) Gerçek zaman nemlendirmesi

RTN: (Return) Dönüş

RTV: (Room Temperature Vulcanizing) Oda sıcaklığında sertleştirme

RVP: (Reid Vapour Pressure) Reid buhar basıncı

RWAL: (Rear Wheel Anti – lock) Arka ABS

RWD: (Rear Wheel Drive) Arka tekerleklerden tahrikli

SAE: (Society of Automotive Engineers) Otomotiv mühendisleri birliği

SAW: (Spark Angle Word) Kıvılcım açısı işareti

SBDS: (Service Bay Diagnostic System) Servis bölümü teşhis sistemi

SBEC: (Single Board Engine Controller – replaced with PCM) tek bordlu motor kontrolörü

SBS: (Supercharger Bypass Solenoid) Süperşarjer kısadevre solenoidi

SBT: (Serial Bus Traveller) Seri büs esyahat edici

SC: (Supercharger) Süperşarjer

SCB: (Supercharger Bypass Süperşarjer kısadevresi

SDM: (Sensing and Diagnostic Module) algılama ve teşhis modülü

SDV: (Spark Delay Valve) Kıvılcım geciktirme valfi

SEFI: (Sequential Electronic Fuel Injection – replaced with SFI) Sıralı elektronik yakıt enjeksiyonu

SEO: (Special Equipment Option) Özel ekipman seçeneği

SES: (Service Engine Soon – replaced with MIL) Servis motoru bozukluk göstergesi

SFI: (Sequential Multiport Fuel Injection) Sıralı çok portlu yakıt enjeksiyonu

SHO: (Super High Output) Süper yüksek güç

SIG RTN: (Signal Return) Sinyal dönüşü

SIL: (Shift Indicator Lamp) Vites değiştirme gösrege lambası

SIR: (Supplemental Inflatable Restraint) İlave şişirilebilir trtucu

SMEC: (Single Module Engine Controller – replaced with PCM) tek modüllü motor kontrolörü

SNSR: (Sensor) Sensör, algılayıcı, duyar eleman

SO2: (Sulphur Dioxide) kükürt dioksit

SOHC: (Single Over Head Camshaft) Üstten tek kam mili

SPD: (Speed) Hız

SPOUT: (Spark Output) Kıvılcım çıkışı

SRC: (Selective Ride Control) Seçilebiilir sürüş kontrolü

SRS: (Supplemental Restraint System) Tamamlayıcı sınırlayıcı sistem

SS: (Shift Solenoid) Vites değiştirme solenoidi

ST: (Scan Tool) Tarama takımı

STI: (Self Test Input) Kendi kendine test girişi

STO: (Self Test Output) Kendi kendine test çıkışı

STS: (Service Technicians Society) Servis teknisyrnleri birliği

SULEV: (Super Ultra Low Emission Vehicle)Süper ötesi düşük emisyonlu taşıt

SW: (Station Wagon) Steyşın vagon

T: (Turbo) Türbo

TAB: (Thermactor Air Bypass – replaced with AIRB) Termeaktör hava kısadevresi

TAC: (Throttle Actuator Control) Ventüri uyartım kontrolü

TAD: (Thermactor Air Divert – replaced with AIRD) Termeaktör hava saptırıcı

TACH: (Tachometer) Takometre

TAP: (Transmission Adaptive Pressure) Transmisyon uyumlu basınç

TB: (Throttle Body) Ventüri boğazı

TBA: (Tertiary Butyl Alcohol) Tertiari bütil alkol

TBI: (Throttle Body Fuel Injection) Ventüri boğazı yakıt enjeksiyonu

TC: (Turbocharger) Türboşarjer, aşırı doldurucu

TCC: (Torque Converter Clutch) Tork konverter kavraması

TCIL: (Transmission Control Indicator Lamp) Transmiston kontrol gösteresi lambası

TCL: (Traction Control) Çekiş kontrolü

TCM: (Transmission Control Module) Transmiston kontrol modülü

TCS: (Traction Control System) Çekiş kontrol sistemi

TCS: (Transmission Control Switch) Transmiston kontrol anahtarı

TDC: (Top Dead Center) Üst ölü nokta

TDI: (Turbo Direct Injection) Direkt enjeksiyonlu türbo

TEMP: (Temperature) Sıcaklık

TFI: (Thick Film Integrated – replaced with DI) kalın film entegreli

TFT: (Transmission Fluid Temperature) Transmiston sıvısı sıcaklığı

THM: (Turbo Hydra – Matic) Turbo Hidra-Matik

TLEV: (Transitional Low Emission Vehicle) Geçiş süreci düşük emisyonlu taşıtı

TOT: (Transmission Oil Temperature) Transmisyon yağı sıcaklığı

TP: (Throttle Position) Gaz konumu

TPI: (Tuned Port Injection) ayarlı port enjeksiyonu

TPM: (Tire Pressure Monitor) Lastik basıncı monitörü

TR: (Transmission Range) Transmiston aralığı

TSS: (Transmission Speed Sensor) Transmiston hız sensörü

TV: (Throttle Valve) Gaz kelebeği

TVS: (Thermal Vacuum Switch) Isıl vakum anahtarı

TVV: (Thermal Vacuum Valve) Isıl akum valfi

TWC: (Three Way Catalytic Converter) Üç yollu katalitik konvertör

TXV: (Thermal Expansion Valve) Isıl genleşme valfi

UART: (Universal Asynchronous Receiver – Transmitter) Üniversal asenkron alıcı – aktarıcı

UD: (Underdrive) Sürüş altı

ULEV: (Ultra Low Emission Vehicle) Çok düşük emisyonlu taşıt

V: (Volts) Volt

VAC: (Vacuum) Vakum

VAF: (Volume (or Vane) Air Flow) Hacimsel veya kanatcık hava akışı

VAT: (Vane Air Temperature – replaced with IAT) Kanatcık hava sıcaklığı

VATS: (Vehicle AntiTheft System) Taşıt hırsız önleme sistemi

VCC: (Viscous Converter Clutch) Viskoz konvertör kavraması

VCM: (Vehicle Control Module) Taşıt kontrol modülü

VCRM: (Variable Control Relay Module) Değişken kontrol rölesi modülü

VDOT: (Variable Displacement Orifice Tube) Değişken yerdeğiştirme orifis tüpü

VDV: (Vacuum Delay Valve) vakum geciktirme valfi

VECI: (Vehicle Emission Control Information (label) Taşıt emisyon kontrol bilgi etiketi

VF: (Vacuum Flourescent) Vakum floresant

VIN: (Vehicle Identification Number) taşıt kimlik numarası

VMV: (Vacuum Modulator Valve) Vakum modülatör valfi

VNT: (Variable Nozzle Turbocharger) Değşken lüleli türboşarjer

VOTM: (Vacuum Operated Throttle Modulator) Vakumla çalışan gaz kelebek modülatörü

VPWR: (Vehicle Power) Taşıt gücü

VR: (Vacuum Regulator) Vakum regülatörü

VREF: (Voltage Reference) voltaj referansı

VRV: (Vacuum Reducer Valve) Vakum azaltma valfi

VRIS: (Variable Resonance Induction System) değişken rezonanslı indüksiyon sistemi

VSS: (Vehicle Speed Sensor) Taşıt hız sensörü

VTA: (Vehicle Theft Alarm Taşıt hırsız alarmı

VTSS: (Vehicle Theft Security System) Taşıt hırsız güvenlik sistemi

VVT: (Variable Valve Timing) Değişken supap zamanlaması

VVT-i: (continuously Variable intake Valve Timing) Sürekli değişken emme supabı zamanlaması

WAC: (Wide Open Throttle A/C Cutoff) Tam gaz klima kapatma

W/B: (Wheelbase) Dingiller arası mesafe

WOT: (Wide Open Throttle) Tam gaz

WSS: (Wheel Speed Sensor) Tekerlek hız sensörü

WU-OC: (Warmup Oxidation Catalytic Converter) Isınma oksidasyon katalitik konvertörü

WU-TWC: (Warmup Three Way Catalytic Converter) Isınma üç yollu katalitik konvertörü

X: (Experimental (vehicle)) Deneysel (taşıt)

ZEV: (Zero Emission Vehicle) Sıfır emisyonlu taşıt

ZTECH: (Zero Emission Technology) Sıfır emisyon teknolojisi

 

AFSGTYJCFDFsdgfjkıulşşj